Přeskočit na obsah

SOCIÁLNÍ PODNIK LAND ENERGY, SPOL. S R.O.

Název projektu:

Sociální podnik LAND ENERGY, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003503

Stručný popis cílů projektu:

Hlavním cílem společnosti LAND ENERGY, spol. s r.o. na následujících 5 let je vytvoření a zabezpečení chodu podniku naplňujícího prvky sociálního podniku, který bude prosperujícím podnikem zaměstnávajícím min. 4 osoby se zdravotním postižením či uchazeče o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR více než rok nebo s opakovaným problém uplatnění se na trhu práce.

K dílčím cílům patří vytvoření prosperujícího sociálního podniku aktivně spolupracujícího s obcí Kateřinice, Moravskou organizací vozíčkářů i dalšími partnery za účelem rozšiřování možností uplatnění osob se zdravotním postižením (možnost vzniku e-shopu, rozšíření služeb o gravírování dřevěných předmětů, balení výrobků atd.). V rámci areálu, kde je plánováno vybudování sociálního podniku, existují další možnosti jeho rozšíření, a to jak z pohledu provozních kapacit, tak také z pohledu zvyšování rozsahu stávající činnosti zaměstnanců – vytvoření, obsazení a udržení 1 pracovního místa, které bude možné obsadit také osobou mimo výše uvedenou cílovou skupinu – zabezpečení zakázek na potisk pryžových výrobků a jejich postupné navyšování – etablování sociálního podniku LAND ENERGY, spol. s r.o. na trhu a jeho samostatné fungování po udržitelnosti projektu.

PROJEKT „SOCIÁLNÍ PODNIK LAND ENENRGY, SPOL. S R.O.“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.